MUA BÁN NHÀ HÀ NỘI

  12,87m
  255m2
  Cạnh lô góc
  79
 

10.450.000,0

  6m
  84m2
  Nhà cạnh lô góc sát đường 30m
  79
 

  5m
  62m2
  LỐI CHÍNH VÀO VIN GIA LÂM
  79
 

  12m
  250m2
  Đường Cửu Việt mới
  79
 

  1 tỷ 3
  70m2
  Trung tâm
  79
 

  4m
  40m2
  Đường 30m nối xuống Vin Gia Lâm
  79
 

  7m
  136m2
  31ha TRÂU QUỲ GL HN
  79
 

  13,9m
  225m2
  Hướng tây bắc \
  79
 

  5,6m
  100m2
  Đường oto thoải mái
  79
 

MUA BÁN ĐẤT HÒA BÌNH

  12,87m
  255m2
  Cạnh lô góc
  79
 

10.450.000,0

  6m
  84m2
  Nhà cạnh lô góc sát đường 30m
  79
 

  5m
  62m2
  LỐI CHÍNH VÀO VIN GIA LÂM
  79
 

MUA BÁN ĐẤT PHÚ THỌ

  12,87m
  255m2
  Cạnh lô góc
  79
 

10.450.000,0

  6m
  84m2
  Nhà cạnh lô góc sát đường 30m
  79
 

  5m
  62m2
  LỐI CHÍNH VÀO VIN GIA LÂM
  79